1 miejsce w rankingu OSK w Siedlcach!

1 miejsce w rankingu OSK w Siedlcach!

kat. B B+E A+B A2+B A A2 A1 AM A po A2 A po A1 C C+E C, C+E B96 B po B1 A2 po A1 KW KWP KWU KWUP SO

Rezerwuj kurs

Lista zmian w ruchu drogowym od 20 maja 2021 roku.

Lista zmian w ruchu drogowym od 20 maja 2021 roku

Hulajnogi elektryczne

W przepisach, które wchodzą w życie 20 maja, znajdziemy m.in. uregulowanie prawne kwestii hulajnóg elektrycznych. To dwuosiowy pojazd elektryczny z kierownicą, który jest pozbawiony siedzenia i pedałów, będąc przeznaczonym do jazdy przez jedną osobę.

Zgodnie z nowym prawem kierujący hulajnogą będzie mógł korzystać z drogi dla rowerów bądź pasa ruchu dla rowerów, zachowując na nich szczególną ostrożność i poruszając się z prędkością do 20 km/h. Jeśli w kierunku, w jakim poruszać się kierujący hulajnogą, nie będzie drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, skorzysta on z jezdni, ale pod warunkiem, że to droga z ograniczeniem prędkości do 30 km/h.

Poza tym są wyjątki, kiedy kierujący hulajnogą może poruszać się po chodniku lub drogą dla pieszych. Będzie to możliwe, kiedy chodnik znajduje się przy jezdni, gdzie pojazdy mogą poruszać się z prędkością powyżej 30 km/h i brakuje tam wydzielonej drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla tych pojazdów. Na chodniku lub drodze dla pieszych użytkownik hulajnogi będzie musiał zachować dużą ostrożność, ustępując pierwszeństwa pieszym oraz dostosowując tempo do ich prędkości.

Oczywiście kierujący hulajnogą nie będzie mógł ciągnąć lub holować innego pojazdu. Zabroniony będzie też przewóz innych ludzi, zwierząt czy ładunku. Zakaz kierowania hulajnogą dotyczy także dzieci do lat 10. Wyjątkiem jest jazda na hulajnodze elektrycznej w strefie zamieszkania i pod okiem opiekuna. Wówczas prawo zezwoli na to także w przypadku dzieci młodszych niż 10-latki. W końcu niepełnoletni będą musieli mieć kartę rowerową lub jedną z następujących kategorii prawa jazdy: AM, A1, B1 lub T.

Uzupełnijmy jeszcze, że jako kierowcy podczas wyprzedzania hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego i urządzeń wspomagających ruch będziemy musieli zachować odstęp minimum 1 metra. Z kolei jako piesi musimy ustąpić im pierwszeństwa, jeśli nie jesteśmy osobami niepełnosprawnymi i korzystamy z drogi dla rowerów.

  • Urządzenie transportu osobistego

Za ten rodzaj pojazdu uznaje się inny poza hulajnogą elektryczną środek lokomocji, który nie ma siedzenia i pedałów. Również w tym przypadku jest to pojazd 1-osobowy. Podobnie jak hulajnogą elektryczną, również urządzeniem transportu osobistego zasadniczo będziemy poruszać się drogą dla rowerów, zachowując na niej szczególną ostrożność. Jeśli takiej drogi zabraknie, skorzystamy z drogi dla pieszych lub chodnika.

Pośród zakazów dla użytkownika urządzenia transportu osobistego znajdują się zakaz czepiania się pojazdów, ich ciągnięcia lub holowania, a także przewożenia na urządzeniu innej osoby, zwierzęcia lub ładunku. Prawo odnośnie dopuszczalnej prędkości jest identyczne z tym dla hulajnogi elektrycznej (20 km/h). Podobnie jest z uprawnieniami (karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T) dla niepełnoletnich.

Identyczne zasady dotyczą korzystania z urządzenia transportu osobistego przez osoby w wieku do 10 lat (możliwe tylko w strefie zamieszkania i pod opieką osoby dorosłej). Bez zmian pozostają obowiązki kierowców wobec wyprzedzania takich pojazdów (odstęp przynajmniej 1 m). Z kolei piesi, o ile nie są osobami niepełnosprawnymi i korzystają z drogi dla rowerów, muszą ustąpić pierwszeństwa opisywanym tutaj pojazdom elektrycznym.

  • Urządzenie wspomagające ruch

Ostatnim z pojazdów, które jako nowe trafia do katalogu środków lokomocji służących przemieszczaniu się, jest urządzenie wspomagające ruch. To pojazd napędzany siłą mięśni, przeznaczony do poruszania się przez osoby w pozycji stojącej.

W tym przypadku będzie on poruszał się chodnikiem, drogą dla rowerów lub pieszych. Na drodze dla rowerów użytkownika będzie obowiązywał ruch prawostronny. Na chodniku lub drodze dla pieszych będzie on musiał zachować ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszemu i poruszać się ze zbliżoną do niego prędkością. Przy przekroczeniu jezdni użytkownicy urządzeń wspomagających ruch będą korzystać z przejść dla pieszych lub przejazdów dla rowerzystów.

Osobom kierującym takim urządzeniem zabrania się czepiania innych pojazdów, jazdy tyłem, czy ciągnięcia pojazdów lub ładunków. Zakazany jest też transport innych osób, zwierząt czy ładunków. W końcu nie można poruszać się nim w stanie nietrzeźwości po spożyciu alkoholu czy innych podobnie działających środkach.

Pod względem szybkości jazdy jako użytkownicy będziemy musieli poruszać się z prędkością, która zagwarantuje panowanie nad takim urządzeniem, włącznie z uwzględnieniem warunków. Dużą ostrożność będzie trzeba także zachować podczas wymijania, omijania oraz wyprzedzania. Obowiązkowe będzie także ustąpienie pierwszeństwa pieszemu, który znajduje się na przejściu.

Wstecz